1234 1234 1234 ****
12*****890
HỌ TÊN KHÁCH HÀNG
DOB: 01/01
∙ Thẻ được sử dụng để tích lũy hóa đơn tại các chuỗi cửa hàng .
∙ Quý khách hàng cần xuất trình thẻ cho nhân viên trước khi thanh toán.
∙ Thẻ không được sử dụng thay thế cho các loại thẻ tín dụng hoặc rút tiền.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng
Tel: | Email:
(*) Thông tin đơn hàng: - của khách hàng: - điện thoại: -
Click vào tên sản phẩm để xem chi tiết thông tin đơn hàng